Bài giảng Toán kỹ thuật - Nguyễn Cao Trí

Bài giảng Toán kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm biến phức; thặng dư và ứng dụng; toán tử laplace; ứng dụng laplace vào giải tích mạch điện; fourier. Mời các bạn cùng tham khảo!