Ebook Email English: Part 1

Nếu bạn là một doanh nhân đang cố gắng tự cải thiện kỹ năng viết Tiếng Anh Thương mại của mình thì cuốn "Email English" này là cẩm nang hoàn hảo dành cho bạn. Nội dung sách được chia thành 32 đề mục giúp bạn có thể dễ dàng luyện tập kỹ năng viết trong những tình huống cụ thể. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chủ đề như: Formal or informal?; missing words and abbreviations; key phrases; opening and closing; giving news; information, action, help; internal messages; attachments; arranging a meeting; invitations and directions; negotiating a project;... Mời các bạn cùng tham khảo.