Ebook English Grammar In Use – Ngữ pháp tiếng Anh thực hành (136 đề mục ngữ pháp): Phần 2

Ebook English Grammar In Use – Ngữ pháp tiếng Anh thực hành (136 đề mục ngữ pháp): Phần 2 gồm unit 82 đến unit 136. Trong phần này sẽ cung cấp các điểm ngữ pháp quan trọng như đại từ phản thân, mệnh đề quan hệ, tính từ, giới từ, động từ,... Mời các bạn cùng tham khảo.