Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.