Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng" trình bày các nội dung: Những quy định chung về an toàn lao động, bảo hộ lao động và môi trường đối với sức khỏe con người; kỹ thuật an toàn trong sử dụng máy xây dựng - xếp dỡ, những vấn đề an toàn trong vận chuyển và lắp dựng máy xây dựng, lắp dụng các cấu kiện xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.