Ebook Luật sở hữu trí tuệ năm 2005: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Luật sở hữu trí tuệ năm 2005" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí, điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại, nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.