Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý" trình bày các nội dung: Cơ học các môi trường liên tục; động lực học cổ điển; điện học; lý thuyết tương đối hẹp; lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo.