Ebook Robot dưới nước: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Bước phát triển hiện đại của khoa học công nghệ robot, tổng quát về robot dưới nước, các bộ phận chức năng cơ bản của robot dưới nước, cảm biến và hệ thống truyền dẫn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.