Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 1

Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 1 trình bày những nội dung cơ bản để tính toán, thiết kế các đường phố đô thị cùng các công trình hạ tầng có liên quan như: thiết kế thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và chống ồn cho đường phố; nút giao thông; quy hoạch và thiết kế các bãi đậu xe, gara gửi xe. Mời các bạn cùng tham khảo!