Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với sinh viên các ngành kinh tế. Cuốn "Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế vĩ mô căn bản và hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các bạn. Nội dung sách gồm có 2 phần, phần tóm tắt lý thuyết và phần bài tập-bài giải-trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu phần 1 - tóm tắt lý thuyết kinh tế vĩ mô sau đây.