Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Minh Hòa

Tiếp nội dung phần 1, ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phát triển đô thị hoá và quản lý đô thị ở sài gòn -TP Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!