Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

Giáo trình có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các vấn đề chung về dao động kỹ thuật, dao động của hệ một bậc tự do, dao động của hệ nhiều bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.