Giáo trình Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ năng diễn đạt ý tưởng" tiếp tục trình bày nội dung 3 chương còn lại. Chương 3: Phương pháp diễn đạt thú vị; Chương 4: Một số loại thuyết trình cá biệt; Chương 5: Ứng xử thông minh các tình huống phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!