Giáo trình Toán: Giải tích 4 (Tập 4) - NXB Giáo dục

Giáo trình Toán Giải tích tập 4 này với nhiều bài tập có lời giải, đa dạng, bao quát mọi khía cạnh của lý thuyết được biên soạn dành cho sinh viên những năm đầu của các trường đại học khoa học, công nghệ và kỹ thuật và cho các thí sinh dự thi, tuyển sinh giáo viên trung học phổ thông. Đồng thời, nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu học tập, tra cứu thông dụng và có hiệu quả nhất. Bố cục của giáo trình này gồm 7 tập gồm có giải tích 1,2,3,4; đại số 1,2 và hình học năm thứ 1 và năm thứ 2. Đặc biệt, để kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức, trong mỗi chương đọc giả sẽ thấy có lời giải in ở cuối sách. Mời các bạn cùng tham khảo.