Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 - PGS.TS. Lê Bá Long

Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích Fourier; Wavelet; Phép biến đổi laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!