Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BGTVT

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.