SDH/LT 02171 - Entropy theory and its application in environmental and water engineering

Entropy theory. Principle of maximum entropy. Derivation of pome based distributions ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Thủy lực

10 p vimaru_01 07/03/2017 1419 10