SDH/LT 03580-81 - NONLINEAR CONTROL

Introduction. Two dimension systems. Stability of equilibrium points. Time - varying and perturbed systems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Hệ phi tuyến, Đại số

10 p vimaru_01 19/01/2018 1717 4