Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải: Số 65-01/2021

"Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải: Số 65-01/2021" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn những bài viết về xác định vị trí tàu bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất hiệu độ cao thiên thể; tự động điều khiển tàu cập cầu xét đến ảnh hưởng của gió sử dụng mạng nơ ron tách kênh; tính chọn lắp ghép tiêu chuẩn giữa áo trục và trục chân vịt tàu thủy; ảnh hưởng xử lý cơ nhiệt đến tổ chức và tính chất hợp kim CuNi9Sn3; ảnh hưởng của lớp thấm nitơ đến khả năng chống mài mòn và ăn mòn của gang crôm cao...