Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-6:2014 - IEC 60721-3-6:1987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-3-6:2014 phân loại các nhóm tham số môi trường và độ khắc nghiệt của chúng mà sản phẩm phải chịu khi được lắp đặt trên tàu thuyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.