Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 2: Tải trọng tác động lên công trình bến

Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 2 "Tải trọng tác động lên công trình bến" gồm có những nội dung chính như: Tải trọng và tổ hợp tải trọng, trọng lượng bản thân của các cấu kiện công trình bến, áp lực thủy tĩnh và tải trọng do sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.