Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 3: Công trình bến bệ cọc cao

Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 3: Công trình bến bệ cọc cao. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại, Cấu tạo công trình bến bệ cọc cao, nguyên tắc tính toán công trình bến bệ cọc cao, phân phối lực ngang trong một phân đoạn bệ cọc, một số phương pháp tính công trình bến bệ cọc cao mềm. Mời tham khảo.