Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động bánh răng - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền động bánh răng trụ (thân khai), truyền động bánh răng côn (răng thẳng), truyền động trục vít – Bánh vít. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)