Bài giảng Máy vô tuyến điện hàng hải: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng "Máy vô tuyến điện hàng hải" cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 6 - Thông số của radar; Chương 7 - Mục tiêu, ảnh trên màn hình radar; Chương 8 - Các khối cơ bản của radar hàng hải; Chương 9 - Chế độ định hướng và chuyển động; Chương 10 - Nguyên lý hoạt động thiết bị ARPA; Chương 11 - Ứng dụng của radar trong hàng hải;... Mời các bạn cùng tham khảo!