Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4)

Bài giảng "Nhập môn cầu - Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công cầu" nối tiếp phần 3 cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên lý thiết kế và tính toán cầu theo TTGH. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.