Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Nhập môn cầu - Chương 3: Một số cấu tạo chung của cầu" để cùng tìm hiểu các kiến thức về cấu tạo mặt cầu bao gồm: Mặt cầu ô tô, mặt cầu đường xe lửa, nhiệm vụ của mặt cầu, phân loại mặt cầu.