Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - ThS. Trương Quang Trường

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Ổn định. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, bài toán Euler, ứng suất tới hạn và giới hạn áp dụng công thức Euler, phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén, vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.