Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 5: Đập dâng và công trình tháo lũ trình bày về tổng quan đập dâng, điều kiện đại hình, điều kiện địa chất, đập tràn đỉnh rộng, hiện tượng xói ngầm.