Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

Bài giảng Vật lý 1: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về điện trường tĩnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Điện tích, định luật Coulomb, điện trường, cường độ điện trường, điện trường của một điện tích điểm, nguyên lý chồng chất điện trường, đường sức điện trường, điện tích và điện trường quanh ta.