Các thí nghiệm cơ bản về đường ôtô và sân bay

Tài liệu Các thí nghiệm cơ bản về đường ôtô và sân bay gồm có những nội dung chính sau: Các nhóm thí nghiệm cơ bản về đất xây dựng đường, một số thí nghiệm về cốt liệu dùng trong xây dựng đường, các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu gia cố chất kết dính vô cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.