Đánh giá chất lượng soilcrete hiện trường tạo bởi Jet Grouting ở Đồng Tháp

Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng cọc soilcrete hiện trường tạo bởi JG phun đơn. Chất lượng của soilcrete thể hiện qua đường kính cọc, hàm lượng xi măng, cường độ nén nở hông tự do, mô đun đàn hồi cát tuyến, và biến dạng lúc phá hoại.