Ebook 3DS Max phần mềm chuyên dụng vẽ kiến trúc: Phần 2 - NXB Thuận Hóa

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách đề cập các chương còn lại của sách với nội dung: Lệnh foliage - Tạo hình cây lá; tạo hình phanh các mô hình nhà và tòa tháp; thực hành thí dụ có tính tổng hợp và ôn tập, và tổng kết toàn bộ nội dung cần lưu ý. Toàn bộ nội dung sách là một chuỗi các thí dụ tạo hình, hầu hết các thí dụ đều có tính độc lập do vậy không nhất thiết phải đọc từ đầu trang mà các bạn có thể thông qua mục lục và cuối cùng bạn quan tâm đến vấn đề nào thì tìm ngay tới vấn đề đó và tìm hiểu, mời các bạn cùng tham khảo sách.