Ebook Bài tập sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng

Ebook Bài tập sức bền vật liệu được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập và giảng dạy tại các trường đại học kỹ thuật (cơ khí và xây dựng). Nội dung của cuốn sách có cấu trúc gồm 21 chương trình bày các kiến thức: Kéo - ném đúng tâm, tính lại các nối nối, trạng thái ứng suất biến dạng, định luật Húc tổng quát, các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, xoắn thuần túy thanh bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo thài liệu.