Ebook Chế bản điện tử với illustrator CS5 - Dành cho người tự học: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Nội dung sách gồm 6 chương, trong đó có 5 chương lý thuyết và 1 chương bài tập tổng hợp, các bài tập được sắp xếp xen kẽ từ đơn giản đến phức tạp, riêng mỗi chương lý thuyết sẽ kèm theo một bài tập minh họa. Phần 1 sách gồm 3 chương đầu với nội dung sau: Tổng quan illustrator CS5, thao tác cơ bản với các đối tượng, và làm việc với đối tượng màu và quản lý lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.