Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử: Phần 2

Công nghệ Micro và Nano điện tử trên thế giới đã và đang phát triển rất nhanh chóng, trong khi đó ở Việt Nam, lĩnh vực này chưa được phát triển nhiều. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Nano điện tử qua phần 2 của ebook "Công nghệ Micro và Nano điện tử" được chia sẻ dưới đây.