Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối" cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về công trình biển, tải trọng môi trường, neo. Mời các bạn cùng tham khảo.