Ebook Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về tình hình sử dụng đầu máy trong ngành đường sắt Việt Nam, đánh giá hao mòn các chi tiết trên đầu máy Diezel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.