Ebook Đo điện: Phần 1

Ebook "Đo điện" dùng trong các trường cao đẳng nghề, trung học và đào tạo công nhân điện. Phần 1 gồm các nội dung: Khái niệm chung về đo điện; Dụng cụ đo kỹ thuật số; Cơ cấu đo; Cơ cấu đo từ điện; Cơ cấu đo điện động; Đo dòng điện và điện áp; Cấu tạo các loại A-met và V-met;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.