Ebook Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam" trình bày vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển.