Ebook Tài liệu chuyên đề công tác an toàn và sơ cứu tai nạn điện: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu chuyên đề công tác an toàn và sơ cứu tai nạn điện", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số quy định an toàn trong khi trèo, một số tình huống trong an toàn điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.