Ebook Thiết kế chi tiết máy công dụng chung - Phần 2: Các bảng tra cứu thông số (Trần Thiên Phúc)

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 "Các bảng tra cứu thông số" của cuốn sách Thiết kế chi tiết máy công dụng chung dưới đây. Nội dung phần 2 gồm chương 14 đến chương 19, giới thiệu đến các bạn những phụ lục về các bảng tra dung sai lắp ghép bề mặt trơn, các bảng tra dung sai truyền động bánh răng,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)