Giáo trình Kỹ thuật nhiệt: Phần 2

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt: Phần 2 cung cấp những kiến thức về truyền nhiệt. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt - cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của giáo trình sau đây để biết thêm chi tiết.