Giáo trình Truyền động - Tự động và khí nén: Phần 1 - PTS. Phạm Văn Khảo

Giáo trình Truyền động - Tự động và khí nén là một tài liệu mang tính hệ thống chuyên ngành nhằm giúp cho các đối tượng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về truyền động khí nén có thể tiếp cận một cách thuận lợi hơn lĩnh vực chuyên môn này. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 3 gồm: Động học và nhiệt động học các hệ truyền động khí nén, các hệ truyền động khí nén và hệ truyền động khí nén thực hiện chuyển động quay. Mời các bạn cùng tham khảo.