Kiến nghị về tính toán cốt đai chịu cắt của dầm bê tông cốt thép chịu lực tập trung theo

Bài báo giới thiệu tóm tắt phương pháp tính toán cốt đai (không có cốt xiên) của dầm bêtông cốt thép chịu lực tập trung theo SP63.13330.2012 của Nga. Qua bài báo, đã chỉ ra những khiếm khuyết trong các công thức thực hành và đề xuất qui trình tính toán mới, phù hợp hơn.