Phân tích độ tin cậy trong tính toán kết cấu vỏ hầm với các mô hình nền khác nhau

Bài viết này sẽ tập trung vào việc phân tích độ tin cậy của lót cấu trúc trong hai mô hình nêu trên nền và thực hiện một lựa chọn độ dày vỏ trên độ tin cậy.