Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng ụ nổi áp dụng cho ụ nổi được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.