Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10933:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10933:2015 quy định các yêu cầu chất lượng và phương pháp xác định của dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) nhằm phục vụ an toàn, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.