Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 2 - ĐH Xây Dựng

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 2 "Nền và móng" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nền móng, móng và nền nhà. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.