Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ wireless LAN và đi sâu tìm hiểu các ứng dụng trong đời sống hiện nay

Kết cấu của đồ án: Chương I Sơ lược về mạng không dây, Chương II Tổng quan về mạng cục bộ không dây WLAN, Chương III Ứng dụng trong đời sống hiện nay của công nghệ WLAN. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.