Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 1

Cuốn sách "Bài tập Hình học xạ ảnh" được biên soạn gồm 200 bài tập chọn lọc về Hình học xạ ảnh theo chương trình hiện hành của các trường Đại học sư phạm. Ngoài các bài tập, nội dung cuốn sách cũng tóm tắt một số kiến thức lý thuyết quan trọng và hướng dẫn cách giải một cách ngắn gọn và rõ ràng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.